Ring oss: +34 622 926 959

Att sälja bostad

Försäljning av bostäder, liksom köp av bostäder skiljer sig väldigt mycket från hur det ser ut i Sverige.

Processen är annorlunda och kan ofta ta längre tid.

Det är några saker som måste vara på plats innan din bostad kan komma ut till försäljning.

  1. Som säljare är du ansvarig för att genomföra en energideklaration. Denna ska sedan köparen få i samband med köpet. Vi kan hjälpa dig att komma i kontakt med någon av våra duktiga och erfarna samarbetspartners som utför energideklarationer.
  2. Du som säljare ska kunna tillhandahålla all dokumentation om din bostad såsom:
  • Ägarbevis
  • Inflyttningslicens
  • Information om fastighetsskatt
  • Information om ev föreningsavgift
  • Avtal med el- respektive vattenbolag

Val av mäklare

Självklart vill du som säljare få så mycket betalt som möjligt vid en försäljning. Du kan delvis själv vara med och påverka försäljningspriset genom att välja rätt mäklare som både kan erbjuda tjänster för att optimera försäljningspriset och marknadsföra det på rätt sätt. Tillsammans tittar vi på hur din bostad ser ut i förhållande till andra bostäder som sålts i området, om tex styling eller liknande kan vara aktuellt och sätter sedan ett försäljningspris.

Ditt val av mäklare bör utgå ifrån mäklarens förutsättningar att hitta rätt köpare men givetvis också graden av engagemang. Det är sällan lyckosamt att vara en liten kund hos en stor aktör och det gäller även när det gäller val av mäklare. Det kan vara klokt att träffa ett par mäklare för att se vem du tror kommer att göra det bästa jobbet med att sälja din bostad.

Vi kommer gärna hem till dig för ett helt förutsättningslöst möte där vi tittar både på bostaden och diskuterar hur vi tror att vi på bästa sätt skulle kunna sälja din bostad.

Ibland kan det vara aktuellt att genomföra styling, detta görs för att skapa en så ljus, luftig och neutral miljö som möjligt. Det finns undersökningar som visar att styling kan öka försäljningspriset med upp till 20%.

Home staging är att det ta det ytterligare ett steg och exempelvis hyra möbler och liknande.

Skulle vi gemensamt tycka att något av dessa behövs så har vi möjlighet att erbjuda den tjänsten.

Vi vill gärna veta så mycket som möjligt, både om bostaden och närområdet för att vara  ordentligt pålästa om just din bostad. Det ger en eventuell köpare en ökad trygghet och ökar möjligheterna för en försäljning.

Hur din bostad sedan presenteras är av yttersta vikt och det är tyvärr inte sällan man ser dåliga fotografier, ofullständig information och mindre professionella presentationer. Detta är något du absolut inte riskerar med oss som mäklare. Vår duktiga fotograf ser till att ta de bästa bilderna ur såväl ett informativt som estetiskt perspektiv.

Vi upprättar alltid en marknadsplan för hur vi på bästa sätt ska marknadsföra din bostad.

Vi tar självklart även fram ett snyggt och informativt presentationsmaterial för såväl köpare som andra mäklare som kan ha köpare till din bostad. Det viktiga för dig är ju att din bostad blir såld till rätt pris så självklart samarbetar vi med andra mäklare för att få din bostad såld.

För att nå så många potentiella köpare som möjligt marknadsför vi givetvis din bostad på de stora portalerna.

Exklusivt eller icke-exklusivt försäljningsuppdrag?

Om du väljer ett exklusivt försäljningsuppdrag, vilket trenden är, så bör du vara helt säker på att den mäklaren är ansluten till Re-sales online. Re-sales online är mäklarnas motsvarighet till Hemnet och vi är självklart anslutna. Genom Re-sales online kan din mäklare lägga upp information om att din bostad är till salu samt även bilder och information. Du är alltså inte beroende av att det är just den mäklare du valt som ska hitta köparen.

Väljer du ett icke-exklusivt avtal försök att välja mäklare med olika målgrupp där nationalitet nog är den viktigaste faktorn.

Mäklaruppdraget

När du valt mäklare upprättas ett avtal där det framgår om det är ett exklusivt eller icke-exklusivt uppdrag. Avtalet reglerar även övriga överenskommelser som ex marknadsplan, ev styling och mäklarprovision. Det är möjligt att vid exklusiva försäljningsuppdrag ha en viss löptid. Om bostaden inte är såld inom löptiden kan man övergå till ett exklusivt uppdrag med någon annan mäklare alternativt välja ett icke-exklusivt avtal.

Visning

Inför varje visning åker vi dit i god innan för att säkerställa att din bostad visas från sin bästa sida. Har en annan mäklare en potentiell köpare gör vi självklart likadant och är med under hela visningen. Det är ju vi som kan din bostad bäst och kunden får då den bästa bilden av din bostad. Vi har dessutom större möjlighet att svara på alla frågor både vad gäller bostaden som området och liknande.

Uppföljning

För att du hela tiden ska vara informerad om hur det går i försäljningsarbetet får du självklart löpande information men även en lite mer utförlig rapport som omfattar exempelvis genomförda marknadsåtgärder.

Förhandling

Förhandlingen sker på samma sätt som i Sverige, dvs mellan mäklare och köpare. Här kan det vara bra om ett visst prisintervall är överenskommet så att mäklaren kan agera snabbt. Ibland tvekar köpare mellan två olika objekt och då kan just snabbheten vara avgörande.

 Under försäljningsprocessen har en spekulant rätten att reserva en bostad. Den tas då från marknaden med informationen att den är reserverad inte såld och den intresserade köparen erlägger en deposition om normalt 6 000 Euro. Depositionen återbetalas om köpet inte genomförs.

 

“Med oss som mäklare kan du känna dig både trygg och informerad under hela processen”

Kontrakt

När säljare och köpare är överens upprättas ett kontrakt (Contracto de compraventa), av kontraktet framgår pris, tillträdesdagen och annat som kan ha överenskommits. I samband med att kontraktet signeras erläggs en handpenning och slutlikviden betalas på tillträdesdagen. Kontraktet ersätts då med ett nytt vid mötet hos notarien.

Tillträdesdagen

På tillträdesdagen träffas normalt säljarens och köparens juridiska ombud samt mäklaren hos notarien.

 

Du behöver inte vara på plats hos notarien
ditt juridiska ombud kan via fullmakt
få rätten att signera kontraktet
 

 

Vid detta möte får köparen en tillfällig version av ägarbeviset. Det slutliga ägarbeviset (Escritura publica de compraventa) får köparen efter några månader när ägarbytet blivit registrerat hos samtliga instanser.

Betalning

Notarien är den som tar emot betalningen och ansvarar för att skatter och avgifter betalas samt tillser att du erhåller slutlikviden. Vid mötet överlämnas även samtliga nycklar till bostaden eftersom köparen har tillträdesrätt direkt efter mötet.

Skatter och avgifter

På tillträdesdagen erhåller du som köpare 97% av köpeskillingen, resterande 3% utgör en garanti för att skattemässiga plikter fullföljs. Detta hanteras av notarien. Vid detta möte regleras även den överenskomna mäklarprovisionen.